Whatsapp
+86 13823291602
Bizə zəng edin
+86 19842778703
E-poçt
info@hongsbelt.com

Kimyəvi Müqavimət Təlimatı

Prefiks A

Kimyəvi adı

Temperatur Vəziyyəti Kəmər materialları
ASETAL NAYLON P .E . P .P .
Sirkə turşusu 21°C N O O
Aseton 21°C O O O
Spirt • Etil 21°C O O O O
Spirt • Metil 21°C O O O O
Alüminium florid 21°C N O O
Alüminium hidroksid O O
Ammonyak qazı O O O O
Ammonyak içkisi 21°C O N
Ammonium Karbonat 1% və 5% 21°C O
Ammonium xlorid 10% məhlulu Qaynama O
Ammonium nitrat O
Anilin 3% konsentratlı xam 21°C O O O
Aqua Regia N N O
Arsen turşusu O O

Prefiks B

Kimyəvi adı

Temperatur vəziyyəti Kəmər materialları
ASETAL NAYLON P .E . P .P .
Pivə O O
Çuğundur Şəkəri O
Benzol 21°C O O N O
Benzoik turşusu 21°C O O
Benzol İSTİ O
borasik turşusu 5% N O
Borax 5% İSTİ N O O
Əyləc mayesi O O O
Duzlu su • Turşu N O O O
Brom turşusu N N N N
Bromlu su O
butir turşusu 5% O
Butil asetat O N N
Butil Akrilat N

O = OK, N = NO

Prefiks C

Kimyəvi adı

Temperatur

vəziyyət

Kəmər materialları
ASETAL NAYLON P .E . P .P .
Kalsium karbonat 21°C O O
Kalsium xloratın seyreltilmiş məhlulu 21°C O O
Kalsium hidroksid Qaynama O O O O
Kalsium hipoklorit 21°C O N
Doymuş kalsium sulfat 21°C O
Karbon bisulfidi O N N
Karbon dioksid O O O
Karbon disulfidi O N N
Karbon Tetraklorid Saf Sulu məhlul 5~10% 21°C O N N N
Xlor (CCI4-də 5%) N
Xlor (yaş) N N
Xlorlu su O
Xlor qazı (quru) 21°C O N N
Xlorasetik turşu 21°C O
Xlorbenzol O N N
Xloroform 21°C N N N
Xlorsulfon turşusu N N N
Xrom turşusu 50% Com.( Davamı SO3 ) N O O
Sidr 21°C O
Limon turşusu O O O
Kokos yağı O O
Mis O O
Mis xlorid 5% qarışdırılır 21°C O
Mis siyanür O
Mis nitrat O
Cresol N O
Mis sulfat ilə doymuş məhlul

Qaynama

O
Cuprik sulfat O
Sikloheksan N N

O = OK, N = NO

Prefiks D

Kimyəvi adı

Temperatur

Pişmanlıq

Kəmər materialları
ASETAL NAYLON P .E . P .P .
Yuyucu vasitələr O O O O
Yuyucu məhlulu (ağır iş üçün) N O
Həll inkişaf etdirilməsi 21°C O
Dekstrin O O O
Dietilamin 21°C O O
Dietil efiri 21°C O

O = OK, N = NO

Prefiks E

Kimyəvi adı

Temperatur

Pişmanlıq

Kəmər materialları
ASETAL NAYLON P .E . P .P .
Etil asetat O N O
Etil xlorid 21°C N
Etilamin O O
Etilen xlorid 21°C O N N
Etil efiri N N
Etilen qlikol O O O O

O = OK, N = NO

Prefiks F

Kimyəvi adı

Temperaturun dəyişməsi Kəmər materialları
ASETAL NAYLON P .E . P .P .
Dəmir xlorid 1% məhlul Yenə də 5% həll N O O
Dəmir xlorid 50% N O O
Dəmir nitrat O O
Dəmir N O O
Formalin 40% məhlulu O
Formaldehid O N O
Formik turşu 10% konsentrat N O N
Meyvə şirələri pulpası O O O
Yanacaq 21°C O O O O

O = OK, N = NO

Prefiks G

Kimyəvi adı

Temperatur Vəziyyəti Kəmər materialları
ASETAL NAYLON P .E . P .P .
Benzin 21°C O O N N
qlükoza O O
qliserin O O O

O = OK, N = NO

Prefiks H

Kimyəvi adı

Temperatur

Vəziyyət

Kəmər materialları
ASETAL NAYLON P .E . P .P .
Hidrogen peroksid 21°C N O O
Hidrogen sulfid O O O

O = OK, N = NO

Prefiks I

Kimyəvi adı

Temperatur

Vəziyyət

Kəmər materialları
ASETAL NAYLON P .E . P .P .
Mürəkkəb O
Yod O
İzooktan N O N N

O = OK, N = NO

Prefiks J

Kimyəvi adı

Temperatur

Vəziyyət

Kəmər materialları
ASETAL NAYLON P .E . P .P .
Reaktiv yanacaq 21°C O O O

O = OK, N = NO

Prefiks K

Kimyəvi adı

Temperatur

Vəziyyət

Kəmər materialları
ASETAL NAYLON P .E . P .P .
Kerosin 21°C O O N O

O = OK, N = NO

Prefiks L

Kimyəvi adı

Temperatur

Vəziyyət

Kəmər materialları
ASETAL NAYLON P .E . P .P .
Süd turşusu 80% O N O O
Donuz Yağı

O

O O
Qurğuşun asetat O O
Liqroin 21°C O
Əhəng Kükürd 21°C O
Kətan yağı 21°C O O O O
Sürtgü yağı 21°C O O O O

O = OK, N = NO

Prefiks M

Kimyəvi adı

Temperatur

Vəziyyət

Kəmər materialları
ASETAL NAYLON P .E . P .P .
Maqnezium N O O
Maqnezium xlorid 1% və 5% Yenə də 21°C O
Manqan sulfat İSTİ N O
Civə xloridinin seyreltilmiş məhlulları O O
Civə siyanidi O O
Civə nitrat O O
Metanol 21°C N O
Metil xlorid N N
Metil etil keton 21°C O N O
Metil kükürd turşusu O O
Süd • Təzə və ya Turş İSTİ O O
Mineral yağ 60°C O O O O
Mineral Ruhlar O O
bəkməz 60°C O O O
Motor yağı 21°C O O O O

O = OK, N = NO

Prefiks N

Kimyəvi adı

Temperatur

Vəziyyət

Kəmər materialları
ASETAL NAYLON P .E . P .P .
Nikel N O O
Nikel xlorid məhlulu 21°C O
Azot turşusu 21°C N N O
Azot turşusu 5% məhlulu 65°C N
Oksidləşmiş azot 21°C O

O = OK, N = NO

Prefiks O

Kimyəvi adı

Temperatur

Vəziyyət

Kəmər materialları
ASETAL NAYLON P .E . P .P .
Yağ • Kətan toxumu O O O
Yağ • Mineral O O O
Yağ • Zeytun O O O
Konsentratlı oleik turşusu 21°C O O
Oleomaqarin O O O
Oksalat turşusu 21°C O O
Ozon 21°C N O N

O = OK, N = NO

Prefiks P

Kimyəvi adı

Temperatur

Vəziyyət

Kəmər materialları
ASETAL NAYLON P .E . P .P .
Palmitik turşu O
Parafin İsti N
Parafin Sərin O
Perklor turşusu 21°C O O
Perklorotilen N N N
Neft efiri N
Fenol N N O
Fosfor turşusu 21°C N O O
Foto həlləri O O O O
Polivinil asetat 21°C O O
kalium O O O
Kalium bromid 21°C O O O
Kalium Karbonat 1% Kalium Karbonat 21°C O O
kalium xlorat 1% və 5% 60°C O O
Kalium hidroksid 21°C O O
Kalium permanganat N O O

O = OK, N = NO

Prefiks S

Kimyəvi adı

Temperatur

Vəziyyət

Kəmər materialları
ASETAL NAYLON P .E . P .P .
Gümüş siyanür O
Gümüş nitrat O O
Natrium Bikarbonat Bütün Konsentrasiyalar 5% Yenə də 60°C O O
Natrium karbonat 60°C O O
Natrium florid O O
Natrium hidroksid 60% N O O O
Natrium hipoklorit (5% Cl) N O O
Natrium nitrat O O
Bütün konsentrasiyalarda natrium sulfat 21°C O O
Stannik xlorid doymuş məhlulu 60°C N O O
Stearik turşu 21°C O O O
Şəkər Şirəsi 60°C O
sulfamik turşu 20% 21°C N O
Sulfat içkiləri 21°C O O
Kükürd 60°C O O O
Kükürd xlorid 21°C O
Kükürd dioksid 21°C O O O
50% kükürd turşusu 60°C N O O
Kükürd turşusu 70% 60°C N N O

Prefiks T

Kimyəvi adı

Temperatur

Vəziyyət

Kəmər materialları
ASETAL NAYLON P .E . P .P .
Tannik turşusu 60°C O O
Tartarik turşusu 60°C O O
Toluol 21°C O N N
Pomidor suyu O O O
Transformator yağı 21°C O O O
skipidar 100% O N N

O = OK, N = NO

Prefiks U

Kimyəvi adı

Temperatur

Vəziyyət

Kəmər materialları
ASETAL NAYLON P .E . P .P .
karbamid O O O O

O = OK, N = NO

Prefiks W

Kimyəvi adı

Temperatur

Vəziyyət

Kəmər materialları
ASETAL NAYLON P .E . P .P .
Su O O O O
Şərab O O O O

O = OK, N = NO

Prefiks Z

Kimyəvi adı

Temperatur

Vəziyyət

Kəmər materialları
ASETAL NAYLON P .E . P .P .
Sink xlorid/sulfat N O O
Sink sulfat doymuş məhlulu 25%

21°C

O

O = OK, N = NO